Dentalsyd värnar om er Integritet

På Dentalsyd värnar vi om din personliga integritet som patient och som beställare av tandteknik tillverkad av oss.

I vårt arbetet med dataskydd och hantering av personuppgifter så arbetar vi dagligen för att säkerställa att personuppgifter och data i våra system hanteras på ett korrekt sätt.

Dina/era uppgifter som vi tar emot via beställaren/tandläkaren  behandlas av vår kompetenta personal som följer våra interna policydokument för hanteringen.

För dig som patient så har vi en Integritetspolicy som du kan läsa här:Patient180516

Du/Ni som är kund och beställare av tandtekniska produkter från oss är vår främsta resurs. Säkerställande av vår informationsbehandling sker i vårt dagliga arbete i våra kontakter med dig.

Vår policy för hantering av era uppgifter finner ni  här: Kund180524

Vill Ni som beställare ha hjälp med Personuppgiftsbiträdesavtal kontakta gärna oss på info@dentalsyd.se

 

 

2018-05-24T11:55:08+02:00 maj 24th, 2018|Nyheter|