Laboratorierna 2018-03-15T06:58:56+01:00

DentalSyd Malmö

Medeon Science Park
Per-Albin Hanssons väg 41
214 32 Malmö
info@dentalsyd.se

För kliniskabilder: foto@dentalsyd.se

Dental Syd Malmö är det mellanstora labbet med ca 18 tandtekniker som sitter i produktion, vi finns i De centrala delarna av staden i Medeon forskningspark.
Liksom vår filial i Göteborg har vi ett eget, specialinrett konsultationsrum där vi tar emot patienter för färganalys och fotografering enligt eget utvecklat fotoprotokoll. Här kan patienten personligen träffa den tekniker som kommer framställa protetiken. Detta ger även möjlighet till att komma med frågor och framställa önskemål, för att ett så optimalt resultat som möjligt skall uppnås.
Vid de estetiskt krävande fallen arbetar vi i Malmö liksom i Göteborg ofta med DSD-konceptet (Digital Smile Design enligt Christian Coachman).
Vi arbetar även med bettregistrering i ansiktsbåge, såväl traditionellt analog som digital.
Genom vår kunskap och erfarenhet av de stora bettrehabiliteringsfallen är vi ett naturligt bollplank att konsultera genom hela den protetiska processen oavsett om det framställs digitalt eller analogt, om det handlar om minimalinvasiva foliefasader eller avancerade implantatlösningar.
I Malmö har vi även en specialenhet som endast arbetar med att ta emot digitala avtryck från olika kliniker. Oavsett vilket system behandlaren använder.
Kombinationsarbeten är också vanligt förekommande i Malmö. Vi har skaffat oss ett gedigen erfarenhet genom åren och vi hanterar de flesta fall.

Richard Galambos

Laboratorie ansvarig
Delägare

040-365277
richard@dentalsyd.se

Mikael Engzell

Laboratorie ansvarig
Delägare

040-6852773
mikael@dentalsyd.se

Robert Galambos

Avdelningsansvarig
Kron & Bro/Implantat

040-365 276
robert@dentalsyd.se

Marcus Falkheden

Avdelningsansvarig
Kron & Bro/Implantat

040-365 275
marcus@dentalsyd.se

Peter Christoffersson

Kron & Bro/Implantat
Intraoral scanning

040-365274
peter@dentalsyd.se

Stefan Callmer

Kron & Bro/Implantat

040-6852771
stefan@dentalsyd.se

Magnus Falkheden

Avdelningsansvarig
Estetik/Keramik

040-6852770
magnus@dentalsyd.se

foto@dentalsyd.se

Ewa Linderoth

Avdelningsansvarig
Helkeramik/Estetik

040-6852772
ewa.l@dentalsyd.se

foto@dentalsyd.se

Theresia Widestedt

Avdelningsansvarig
Avtagbar protetik
Implantat

040-365273
theresia@dentalsyd.se

Ola Widell

Bud/logistik

040-300 321
ola@dentalsyd.se

Luis Ortiz

Bud/logistik

040-300 309

Emma Fredriksson

Adm/kontor

040-365 270
emma@dentalsyd.se

DentalSyd Göteborg

Gruvgatan 6
421 30 Västra Frölunda
031-382 02 10
info@dentalsyd.se

Dental Syd Göteborg är det mindre labbet, lokaliserat i Högsbo industriområde strax utanför Göteborg. Här arbetar 6 personer. Tack vare vår placering, vägg i vägg med Dagnelidkliniken, har vi mycket patientkontakt och utför färgtagningar och konsultationer såväl på klinik som inne på labbet. Vi har ett eget, specialinrett konsultationsrum där vi tar emot patienter för färganalys och fotografering enligt eget utvecklat fotoprotokoll. Här kan patienten personligen träffa den tekniker som kommer framställa protetiken. Detta ger även möjlighet till att komma med frågor och framställa önskemål, för att ett så optimalt resultat som möjligt skall uppnås.
Vi har två in-house fräsmaskiner och kan ta emot intraoralscannade filer från flertalet scanners. Vår repertoar sträcker sig från den snabba e.maxkronan över dagen till de större fallen med total bettrehabilitering.
Vid de estetiskt krävande fallen arbetar vi ofta med DSD-konceptet (Digital Smile Design enligt Christian Coachman). Vi arbetar även med bettregistrering i ansiktsbåge, såväl traditionellt analog som digital.
Genom vår kunskap och erfarenhet av de stora bettrehabiliteringsfallen är vi ett naturligt bollplank att konsultera genom hela den protetiska processen, oavsett om det handlar om minimalinvasiva foliefasader eller avancerade implantatlösningar.