Leveranstider 2020-10-02T12:27:01+02:00

Här anges våra normala produktionstider för de flesta jobben!

Vill du veta våra leveranstider på digitala waxups, modellösa kronor/broar, kirurgiska guider, ortodonti eller andra konstruktioner som du sänder till oss via din intraoralascanner.

Vänligen kontakta Richard Galambos

Rutiner att ta hänsyn till vid snabb produktion vid Nordic-Bridge koncept eller övriga ”fast track” arbeten på implantatnivå eller tandburen nivå som går utanför vanligt tidsschema angivet av DentalSyd.

Boka in arbetet i förväg, om möjligt minst 1 veckas framförhållning (se telefonnummer alt mail adress på botten av sidan) Bokningen bör innehålla:

1.Patientnamn.

2. Personnummer.

3. Vilket implantatmärke som kommer att användas.

4. Om arbetet skall utföras på fixturnivå eller distansnivå.

5. Information om vilket fräscenter som ni vill att vi använder, detta med hänsyn till era eventuella avtal med olika implantat leverantörer.

6. Slutprodukt, tex om produkten skall vara cementerad eller skruvretinerad , med proteständer eller keramik. På implantatnivå eller tandburen nivå.

7. Om vi ska använda originalkomponenter eller inte.

8. Provningstider, sluttid.

Vänligen försök att respektera denna begäran. Vi sparar mycket av vår gemensamma tid genom att få information så tidigt som möjligt.

Förbokningen ger oss möjlighet att i förväg kunna beställa implantatkomponenter och underleverans av cad/cam konstruktioner hos våra leverantörer. Den ger oss också möjligheten att boka in arbetet på respektive avdelning utan att störa produktionen.

INBOKNINGAR FÖR SNABB PRODUKTION gör du hos Richard på

telefon: 040-365277 eller mail: richard@dentalsyd.se