Om oss 2020-10-04T18:12:04+02:00

Optimal Funktion och Estetik

DentalSyd är ett svenskt tandteknik företag specialiserat på bettrehabiliterings fall med teknik och estetik i fokus.
Vi arbetar efter principer som ger oss möjlighet att bygga nya fina leenden på väg mot vårt gemensamma mål, en glad och nöjd patient. Flertalet av våra medarbetare har en erfarenhet som sträcker sig över generationer.
Vi ser oss själva som en resurs för våra tandläkare – i det dagliga arbetet vad gäller terapiplanering, visualisering av det nya leendet via fysiska modeller eller i datormiljö.

Vi på DentalSyd producerar alla typer av konstruktioner inom fast och avtagbar protetik. KBF arbeten har vi arbetat med sedan mitten på 80-talet vilket gett oss en erfarenhet som är svårslagen.

Vår samlade erfarenhet av helkeramiska konstruktioner är stor, vi har en egen avdelning för dessa typer av arbeten där teknikerna gör arbeten från terapiplanering, fysisk waxup eller virituell waxup, cad/cam teknik till det färdiga arbetet. Allt genom en och samma tandtekniker

Vi har allt inom samma tak, kunskaps och teknikmässigt. Bland annat så förfogar vi över ett antal fräsmaskiner, vilket ger oss en fördel i vårt kvalitetsarbete då vi inte behöver anlita underentreprenörer för att få framställt avancerade cad/cam restaurationer. I de fall vi inte kan fräsa konstruktionerna på labbet så anlitar vi likaledes kvalitetssäkrade samarbetspartners.

Hela produktionsapparaten är uppdelad i olika avdelningar för att ni ska nå specialistkompetens inom varje område. Arbetena kontrolleras både när de anländer och när de lämnar en avdelning.


Dental Syd är det mellanstora labbet med ca 30 medarbetare. Vi finns i De centrala delarna av staden i Medeon forskningspark.

Vi ett eget, specialinrett konsultationsrum där vi tar emot patienter för färganalys och fotografering enligt eget utvecklat fotoprotokoll. Här kan patienten personligen träffa den tekniker som kommer framställa protetiken. Detta ger även möjlighet till att komma med frågor och framställa önskemål, för att ett så optimalt resultat som möjligt skall uppnås.

Vid de estetiskt krävande fallen arbetar vi i Malmö ofta med Digital Smile Design.

Vi arbetar även med bettregistrering i ansiktsbåge, såväl traditionellt analog som digital.

Genom vår kunskap och erfarenhet av de stora bettrehabiliteringsfallen är vi ett naturligt bollplank att konsultera genom hela den protetiska processen oavsett om det framställs digitalt eller analogt, om det handlar om minimalinvasiva foliefasader eller avancerade implantatlösningar.

I Malmö har vi även en specialenhet som endast arbetar med att ta emot digitala avtryck från olika kliniker. Oavsett vilket system behandlaren använder.

Kombinationsarbeten är också vanligt förekommande i Malmö. Vi har skaffat oss ett gedigen erfarenhet genom åren och vi hanterar de flesta fall.


Vad är kvalitet?

Många talar om kvalitet i vår bransch. Men vad innebär det? Att vi använder godkända material levererat från kvalitetscertifierade företag är en självklarhet. Att vi levererar rätt arbeten till rätt tid är också en naturlig del i vårt arbete.
Vi ser på kvalitet i ett perspektiv av mätbara mål. Punkter och arbetsmoment att följa upp och raffinera, utveckla och kontrollera. Detta är en stor del av vår kvalitetscertifiering, att ständigt sträva efter utveckling av tekniker och arbetssätt, allt för att våra kunder och patienter ska få optimal funktion och estetik.

Närhet, lyhördhet, flexibilitet. Tre ord som beskriver mjuka värden.
Vi är nära dig, du har din egen personliga tandtekniker om du så önskar. Att känna sig bekväm med en tandtekniker som tar dig igenom hela behandlingen, som lyssnar och tar in är en nyckel till ett lyckat slutresultat. Om något oförutsett inträffat under behandlingens gång skall du kunna lita på att vi ställer upp för dig.
Återkoppling och utvärdering är en del av vår vardag, därför bifogar vi vårt kvalitetskort där du kan bedöma kvaliteten på det färdiga arbetet för att sedan sända tillbaka till oss.