Våra tjänster 2018-03-15T05:58:42+01:00

Optimal Funktion och Estetik

DentalSyd är ett svenskt tandteknik företag specialiserat på bettrehabiliterings fall med teknik och estetik i fokus.
Vi arbetar efter principer som ger oss möjlighet att bygga nya fina leenden på väg mot vårt gemensamma mål, en glad och nöjd patient. Flertalet av våra medarbetare har en erfarenhet som sträcker sig över generationer.
Vi ser oss själva som en resurs för våra tandläkare – i det dagliga arbetet vad gäller terapiplanering, visualisering av det nya leendet via fysiska modeller eller i datormiljö.
Vi på DentalSyd producerar alla typer av konstruktioner inom fast och avtagbar protetik. KBF arbeten har vi arbetat med sedan mitten på 80-talet vilket gett oss en erfarenhet som är svårslagen.
Vår samlade erfarenhet av helkeramiska konstruktioner är stor, vi har en egen avdelning för dessa typer av arbeten där teknikerna gör arbeten från terapiplanering, fysisk waxup eller virituell waxup, cad/cam teknik till det färdiga arbetet. Allt genom en och samma tandtekniker
Vi har allt inom samma tak, kunskaps och teknikmässigt. Bland annat så förfogar vi över ett antal fräsmaskiner, vilket ger oss en fördel i vårt kvalitetsarbete då vi inte behöver anlita underentreprenörer för att få framställt avancerade cad/cam restaurationer. I de fall vi inte kan fräsa konstruktionerna på labbet så anlitar vi likaledes kvalitetssäkrade samarbetspartners.
Hela produktionsapparaten är uppdelad i olika avdelningar för att ni ska nå specialistkompetens inom varje område. Arbetena kontrolleras både när de anländer och när de lämnar en avdelning.
Här tar vi emot era arbeten. De loggas/registreras in och här sker en första kvalitetskontroll av avtrycken och anvisningen/rekvisitionen.
Vår scanningsavdelning kan framställa i stort sett alla underkonstruktioner till tand buren och KBF-protetik.
Via scanning av arbetsmodell bygger vi våra konstruktioner via en digital bild, detta ökar precisionen för våra konstruktioner.
Vi fräser alla Zirconia-arbeten själva, allt från enstaka kronor till stora broar, oavsett om det är på tandburen eller implantatnivå.
Vi hanterar alla typer av KBF konstruktioner och samarbetar med de flesta implantatproducenterna. Med dagens teknik för KBF kontruktioner kan vi producera de mest avancerade fallen i många olika material, vi väljer det som passar er bäst.
Kombinationsarbeten hanterar vi sedan många år, allt från det lilla arbetet till de mer avancerade konstruktionerna

Med patientens leende i fokus tar vi hand om era fall. Keramikavdelningen består av två fokusområden, ytporslin och helkeramik. Via våra erfarna medarbetare tar vi estetik och kosmetik till nya nivåer. Från terapiplanering genom waxup i digital eller fysisk miljö via fotosessioner med patient i vårt patientrum till den färdiga konstruktionen.

Optimal funktion och estetik är ett kärnvärde i vårt sätt att arbeta
Färgtagningsstudio

Här tar vi emot patienter för färgtagning. Studion har en särskild tandläkarstol och omgivningen är utrustad för att ha konstant ljus för att säkerställa färgval, både i provning och färdigt resultat. Vi använder ofta en specialkamera i denna process och levererar bilder av arbetsprocessen på ett usb-stick om ni så önskar.

Digital Waxup

Vi på Dentalsyd tar nästa steg i utvecklingen av den estetisk/kosmetiska världen. Därför har vi utbildat oss i tekniker som vi kan använda virituellt och visa dig som behandlare. Den digitala uppvaxningen tar oss ännu ett steg mot ett perfekt resultat och är ett utmärkt verktyg i presentationen av patientens nya leende.

För kliniskabilder foto@dentalsyd.se

Att ha alla typer av produktion under samma tak har givit oss ett tacksamt utgångsläge när vi planerar och framställer kombinationsprotetik. Vi har en stor protesavdelning där spännvidden är från den enklaste proteslagningen till de mest avancerade konstruktioner.
Vi är ett av få lab i Sverige som koncentrerar sig på infärgning av protesbas och proteständer.
Vår avdelning är även med i processen vid större bettrehabiliteringsfall via tillverkning av specialbettskenor.