Stipendiet 2020-10-02T18:20:40+02:00
[fullwidth backgroundcolor=”” backgroundimage=”” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” backgroundattachment=”scroll” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” bordersize=”0px” bordercolor=”” borderstyle=”” paddingtop=”20px” paddingbottom=”20px” paddingleft=”0px” paddingright=”0px” menu_anchor=”” equal_height_columns=”no” hundred_percent=”no” class=”” id=””][title size=”4″ content_align=”left” style_type=”double solid” sep_color=”#757575″ class=”” id=””]STIPENDIET[/title]

”COMMUNICATION IS THE KEY”

VID ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA

[separator style_type=”single” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”#757575″ icon=”” width=”” class=”” id=””]

Stipendium

Dental Syd ställer ett stipendium till förfogande för årlig utdelning till en avgångsstudent på Tandläkarutbildningen. Utmärkelsen består av ett diplom och ett stipendium som uppgår till 5 000 kronor och utdelas en gång per år. Syftet med stipendiet är att främja och lyfta fram vikten av god kommunikation och samarbete mellan tandläkare och tandtekniker samt mellan klinik och laboratorium.

Kriterier för sökande till stipendiet

Sökande ska vara inskriven på Tandläkarutbildningens avslutande år på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. Mottagaren av stipendiet utses utifrån ett valfritt fullt dokumenterat patientfall. Särskild vikt kommer att läggas vid hur kommunikation och samarbete skett mellan patient, tandläkare och tandtekniker.

Punkter som kommer att bedömas: Undersökning/terapiplanering:

  • Val av material
  • Preparationsteknik
  • Avtryckstagning/cementering
  • Den färdiga konstruktionen
  • Kommunikation via ordersedel och fotografier etc. Samspel mellan patient. tandläkare och  tandtekniker

Före och efter bilder på patient är önskvärda samt tydlig dokumentation av all kommunikation och konsultation mellan berörda parter.

Annonsering av, förfarande för och handläggning av ansökningar

  • Utmärkelsen annonseras på Odontologiska fakultetens hemsida senast den 15 december.
  • Ansökan lämnas till Odontologiska fakultetens registrator senast den 1 mars.
  • Två representanter utsedda av Utbildningsnämnden (UN) samt en representant från Dental Syd beslutar om mottagare utifrån inkomna ansökningar
  • Stipendiet delas ut vid Odontologiska fakultetens examenshögtid.

Utbetalning

Stipendiet utbetalas av Dental Syd.

Länk till Malmö Högskola, Odontologiska Fakulteten

[separator style_type=”single” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”#757575″ icon=”” width=”” class=”” id=””][/fullwidth]