Kvalitet & Garanti 2018-03-15T03:36:40+01:00

Vad är kvalitet?

Många talar om kvalitet i vår bransch. Men vad innebär det? Att vi använder godkända material levererat från kvalitetscertifierade företag är en självklarhet. Att vi levererar rätt arbeten till rätt tid är också en naturlig del i vårt arbete.
Vi ser på kvalitet i ett perspektiv av mätbara mål. Punkter och arbetsmoment att följa upp och raffinera, utveckla och kontrollera. Detta är en stor del av vår kvalitetscertifiering, att ständigt sträva efter utveckling av tekniker och arbetssätt, allt för att våra kunder och patienter ska få optimal funktion och estetik.

Närhet, lyhördhet, flexibilitet. Tre ord som beskriver mjuka värden.
Vi är nära dig, du har din egen personliga tandtekniker om du så önskar. Att känna sig bekväm med en tandtekniker som tar dig igenom hela behandlingen, som lyssnar och tar in är en nyckel till ett lyckat slutresultat. Om något oförutsett inträffat under behandlingens gång skall du kunna lita på att vi ställer upp för dig.
Återkoppling och utvärdering är en del av vår vardag, därför bifogar vi vårt kvalitetskort där du kan bedöma kvaliteten på det färdiga arbetet för att sedan sända tillbaka till oss.