Råd inför valet av intraoral scanningsutrustning

Att ta steget in i den digitala världen är inte det svåra, att ta rätt steg kan däremot vara lite mer komplicerat, säger Richard Galambos på DentalSyd. Han ger här råd och tips till tandläkare inför valet av intraoral scanningsutrustning.
På DentalSyd har vi erfarenhet av att arbeta i ett flertal IOS-system. Det innebär att vi kan agera rådgivande för våra kunder inför deras inträde i “scanningvärlden” och skapar trygghet för alla parter.
Här kommer lite tankar som jag hoppas att ni kan ha nytta av.

  1. Vill jag ha ett komplett system, inklusive scanningsenhet, fräsmaskin, porslinsugn m.m?
  1. Vad är indikationsområdet om jag väljer ett komplett system? Vill jag t.ex. bara göra fullanatomiska e.max konstruktioner och singelimplantat med emax-krona cementerad på titanbas eller vill jag också kunna göra större broar på tandburen och implantatburen nivå? Vilka resurser behöver jag tillsätta för att kunna uppräthålla ett bra flöde för produktionen av mina kronor? Om du gör en tidsstudie, lönar det sig att investera i hela systemet med allt vad det innebär?
  1. Om jag vill göra andra konstruktioner än t.ex. emax-kronor, behöver jag extra utrustning då?
  1. Kan min intraorala scanningsenhet hantera inläsning av konstruktioner större än singelfall på ett tillfredsställande sätt tidsmässigt och kvalitetsmässigt, eller ska jag hellre använda konventionell avtrycksteknik då?
  1. Om jag har ett samarbete med ett tandtekniskt laboratorium. Har de möjlighet att ta mot mina digitala filer och vara en länk i den digitala kedjan vid tillverkning av konstruktioner som jag inte utför själv?
  1. Om jag väljer att endast köpa en intraoral scanningsenhet och inte fräsutrustning m.m.: Vilka är mina valmöjligheter och hur går jag tillväga för att min samarbetspartner, dvs det tandtekniska laboratoriet ska kunna ta mot mina digitala filer?
  1. Är mitt system öppet, dvs går det ens att skicka filer utan att gå genom maskintillverkarens eget system? Och måste det tandtekniska laboratoriet då investera i fräsutrustning som är av samma fabrikat som den intraorala scanningsenheten eller finns valmöjligheten för laboratoriet att införskaffa en fräsutrustning som möjligtvis kan utföra fler,större och kvalitetsmässigt bättre konstruktioner än vad det “fabrikatsbundna” kan?
  1. I en uppstartsfas är bra support en av de allra viktigaste frågorna. Kan leverantören av scannern garantera support under en längre period och på ett professionellt sätt, även innan/efter “normal kontorstid”?
  1. Kan det tandtekniska laboratoriet garantera support från sin sida, även utanför “normal” kontorstid? En viktig komponent kan vara att ditt tandtekniska laboratorium i sin tur har en upparbetad god relation till er leverantör av den intraorala scanningsenheten, det i sin tur kan göra ert liv lite enklare i den “digitala världen”

Detta var bara ett axplock av frågor som du som behandlare bör ställa dig själv innan en eventuell investering av intraoral scanningsutrustning. När du väl bestämt dig finns det ett antal fabrikat som är väl så goda men ge det tid, testa olika maskiner och gärna under en lite längre period om möjligt. Tänk på att det sannolikt inte sitter i händerna direkt men efter ett intensivt övande under några veckor kommer du att upptäcka fördelarna med att “arbeta digitalt”. Om du har en upparbetad relation/samarbete med ett tandtekniskt laboratorium och vill sända digitala filer till dem, fråga gärna vilket/vilka system som de kan hantera och vilka möjligheter ni tillsammans har att göra det digitala flödet komplett.

Att ta steget in i den digitala världen är inte det svåra, att ta rätt steg kan däremot vara lite mer komplicerat. Ett gott råd är att kanske leasa utrustningen på 3-5 år för att sedan på nytt ha möjligheten att välja det system som passar just dig bäst.

Lycka till!

Richard Galambos

2015-11-21T20:24:48+01:00 november 21st, 2015|Nyheter, Teknik|