DentalSyd och GDPR

 

Dataskyddsreformen GDPR

 

Dental Syd Service AB värnar om en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Vi informerar här om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt kommer att hantera personuppgifter.

Vi på Dental Syd arbetar med att säkerställa våra processer inför EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft den 25 maj. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får hantera personuppgifter skärps.

Dental Syd kommer att vidta alla nödvändiga organisatoriska- och tekniska åtgärder för att säkerställa att vår hantering av personuppgifter sker enligt den nya förordningen.

På vår hemsida kommer det att finnas en länk till vår integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Våra kunder kan känna sig trygga med att Dental Syd Service AB hanterar personuppgifter på ett tillfredställande sätt.

Med Vänlig Hälsning

Richard och Mikael med Personal

2018-03-29T08:28:37+02:00 mars 29th, 2018|Nyheter|